Biologická léčba

Domů Co je biologická léčba?

Co je biologická léčba?

Léčba, během níž jsou pacientům podávány látky, které zasahují do imunitních a zánětlivých dějů v těle a tím ovlivňují vznik a vývoj chorob.

Odkdy se biologická léčba v medicíně používá?

Jako první biologické léčivo byl podán humulin (inzulin) v 80.letech 20.století k léčbě cukrovky. Následovaly další látky jako interferony k léčbě hepatitidy (žloutenky) nebo roztroušené sklerózy, erytropoetin k léčbě anémie. Na začátku 21.století nastoupily monoklonální protilátky, jejichž vývoj a použití jde velmi rychle vpřed a jsou nejčastěji používanou formou biologické léčby dodnes. Nejvíce se používají v onkologii, revmatologii, dermatologii, gastroenterologii, neurologii, ale i v jiných oborech.

V čem je biologická léčba unikátní?

Biologická léčba má název od toho, že léčivý přípravek je produktem živého organismu. Pro potřeby humánní medicíny je biologická léčba vyráběná vhodnými buněčnými kulturami v bioreaktorech farmaceutických firem. Daným buňkám se dodá genetická informace léku, který chceme vyrábět. Nejčastějším produktem této výroby jsou tzv. monoklonální protilátky, které jsou zacílené pouze na molekuly či receptory, které se účastní patologických pochodů vedoucích k danému onemocnění a jsou naopak minimálně zastoupeny procesech zdravých – normálních. Tím biologická léčba způsobuje menší množství nežádoucích účinků ve srovnání s klasickou léčbou.

Proč je biologická léčba směřována jen do specializovaných center?

Biologická léčba je vysoce nákladná a tyto náklady stále rostou do stovek miliónů korun, proto biologickou léčbu nedostanou všichni pacienti, kteří by ji potřebovali. Důvodem vysokých nákladů je zvyšování úhrad za biologickou léčbu a neustálé rozšiřování indikací této léčby. To má za následek, že biologickou léčbu pacient nedostane v „běžné“ ambulanci nebo nemocnici, ale pouze ve specializovaných centrech, tzv. CENTRECH BIOLOGICKÉ LÉČBY. Jedním z těchto center je CCBR, ve kterém jsou pacientům provedena veškerá potřebná vyšetření a je jim biologická léčba bezplatně nabídnuta a podávána.

Další zdroje informací o bioléčbě