Migréna

Migréna je intenzivní bolest hlavy, která je charakteristická tím, že je jednostranná (omezena na jednu polovinu hlavy) a pulsující. Bolesti hlavy jsou opakující se a zhoršují se fyzickou aktivitou. Kromě bolesti hlavy u některých osob doprovází migrénu zvracení, světloplachost, nevolnost a jiné. Dále se u některých pacientů před samotným nástupem migrény objevuje tzv. aura (zraková, motorická či senzorická dysfunkce = porucha).

Migréna se vyskytuje u populace v dospělosti, převážně u žen, ale také u dětské populace.

  Mám zájem o léčbu migrény.

  Po vyplnění dotazníku Vás bude kontaktovat náš lékař.

  Vaše jméno *

  Vaše datum narození *

  Město *

  Telefonní kontakt *

  Máte diagnostikovanou migrénu? *
  AnoNe

  Máte více než 4 záchvaty migrény měsíčně? *
  AnoNe

  Navštěvujete pravidelně svého neurologa? *
  AnoNe

  Příčiny migrény

  V minulosti bylo zjištěno, že příčinou migrény je rozšíření mozkových cév. Podle nejnovějších výzkumů se lékaři přiklánějí k tzv. neurogenní teorii (nervového původu) příčiny migrény. Při stavu migrény dojde k aktivaci tzv. trigeminovaskulárního systému (propojený systém nervů a cév). Touto aktivací se uvolňují látky – CGRP (calcitonin gene-related peptid), substance P, neurokinin A a další. Uvolnění těchto látek způsobí rozšíření mozkových cév, což má za následek nástup migrény.

  Vyvolávajících faktorů pro aktivaci tohoto trigeminovaskulárního systému může být několik – můžou to být emoce, stres, nedostatek spánku, příliš intenzivní světlo, nadměrný a dlouhotrvající hluk, zápach, hormonální nerovnováha aj.

  Léčba migrény

  První zásadou u všech pacientů je vyhýbat se výše uvedeným vyvolávajícím faktorům. Dále se rozlišují léky používané při akutní migréně. Mezi ně patří skupina léčiv NSAID (ibuprofen, aulin atd. – léky proti bolesti), paracetamol. Při těžších bolestech hlavy léky ze skupiny triptanů, případně opioidní analgetika.

  Druhou skupinou léků jsou léky preventivní, které se užívají ke snížení frekvence a závažnosti migrén.

  Výhodou biologické léčby je její cílený účinek zaměřený na daný receptor (bílkovinu). Tímto mechanismem účinku zajišťuje biologická léčba menší výskyt nežádoucích účinků a větší účinnost oproti běžné léčbě.

  V případě léčby migrény aplikujeme injekčně pacientům lidskou monoklonální protilátku, která se váže na již výše zmíněný CGRP receptor (calcitonin gene-related peptid) a znemožní tak, aby se CGRP navázal na receptor. Působí tedy jako prevence vzniku migrény.