Vysoký cholesterol

Domů Možnosti léčby Vysoký cholesterol

Kardiovaskulární onemocnění patří v ČR, stejně jako v celé Evropě, k nejčastějším příčinám úmrtí. Ročně zemře v České republice na kardiovaskulární onemocnění více než 100.000 lidí.

Mezi nejčastější důsledky neléčeného vysokého cholesterolu patří zejména infarkt myokardu, angina pectoris a cevní mozková příhoda. Riziko kardiovaskulárních onemocnění se bohužel neustále zvyšuje.

Mezi rizikové faktory patří především vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak a kouření. Některé faktory může pacient ovlivnit změnou životního stylu (např. pestrá strava, dostatek pohybu, nekuřáctví), jiné jsou naopak neměnné (genetika, věk, pohlaví). Pokud je úprava životního stylu ze strany pacienta nedostačující, je vhodné využít farmakoterapii.

Ne vždy je však možné poskytnout pacientům účinnou a bezpečnou medikaci. Existuje část pacientů, kteří z různých důvodů netolerují běžnou farmakoterapii pro snižování hladiny cholesterolu v krvi , a proto nemohou z této léčby profitovat, následně jsou uzavřeni v bludném kruhu kardiovaskulárního rizika.

Naše klinika právě těmto pacientům nabízí možnost vstoupit do speciálního nadstandartního léčebného programu a účinně tak bojovat s rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

  Mám zájem o léčbu vysokého cholesterolu.

  Po vyplnění dotazníku Vás bude kontaktovat náš lékař.

  Vaše jméno *

  Vaše datum narození *

  Město *

  Telefonní kontakt *

  Léčíte se pro vysokou hladinu cholesterolu? *
  AnoNe

  Užíváte v současnosti léky na snížení hladiny cholesterolu? *
  AnoNe

  Došlo u Vás v minulosti na vysatení léků na snížení cholesterolu kvůli nežádoucím účinkům? *
  AnoNe

  Postihla Vás v minulosti KV příhodu ( infarkt myokardu, centrální mozkovou příhodu, operace stentu.) *
  AnoNe

  Jste diabetik I. nebo II. typu? *
  AnoNe