Atopická dermatitida (ekzém)

Domů Možnosti léčby Atopická dermatitida (ekzém)

Atopická dermatitida (ekzém) je svědivé, chronické, recidivující, zánětlivé kožní onemocnění na atopickém podkladě. Patří do skupiny geneticky podmíněných (dědičných) atopických onemocnění, společně s alergickým astmatem, sennou rýmou, alergickou rinokonjuktivitidou, celiakií. Vrozenou predispozici (dědičnost) ekzému nelze odstranit ani změnit léčbou – snažíme se kontrolovat projevy a udržovat je v klidové fázi bez aktivních zánětlivých ložisek.

  Mám zájem o léčbu atopického ekzému.

  Po vyplnění dotazníku Vás bude kontaktovat náš lékař.

  Vaše jméno *

  Vaše datum narození *

  Město *

  Telefonní kontakt *

  Máte diagnózu atopického ekzému postihujícího 10% a více povrchu těla a současná léčba není dostatečně účinná? *
  AnoNe

  Atopickou dermatitidu způsobuje porušená kožní bariéra a regulace imunitních mechanismů v kůži, následkem čehož vzniká zánětlivá reakce. Směrem ven uniká voda – dehydratace kůže, suchost, směrem dovnitř pronikají alergeny z okolí – výsledkem je zánětlivé ložisko. Spouštěči zánětlivého procesu při atopické dermatitidě jsou alergeny – látky z vnějšího nebo z vnitřního prostředí, které u zdravého člověka nezpůsobují žádné potíže, ale u atopika mohou vyvolat nepřiměřenou alergickou reakci – zánět.

  Lepší pochopení imunitních procesů a zánětlivé odpovědi u atopického ekzému vedlo k zahájení řady klinických studií léčby tohoto onemocnění pomocí nových monoklonálních protilátek.

  Do těchto studií jsou zařazováni pacienti se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou s postižením více než 10 % kožního povrchu, u kterých selhala lokální i systémová léčba, nebo tuto léčbu nesnášeli.